Prikazano 1-20 od 23 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
  
nsBAS EN 50089:2024
Visokonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Izolacioni odjeljci pod pritiskom za gasom ispunjena metalna kućišta
40.20BAS/TC 5229.03.202429.05.2024
nsBAS EN 50187:2024
Visokonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Gasom ispunjeni odjeljci AC sklopnih i upravljačkih postrojenja nazivnih napona iznad 1 kV do uključujući 52 kV
40.20BAS/TC 5229.03.202429.05.2024
nsBAS EN IEC 60071-11:2024
Koordinacija izolacije - Dio 11: Definicije, principi i pravila za HVDC sistem
40.20BAS/TC 5229.03.202429.05.2024
nsBAS EN IEC 60071-12:2024
Koordinacija izolacije - Dio 12: Smjernice za primjenu LCC HVDC pretvaračkih stanica
40.20BAS/TC 5229.03.202429.05.2024
nsBAS EN IEC 60071-2:2024
Koordinacija izolacije - Dio 2: Uputstva za primjenu
40.20BAS/TC 5229.03.202429.05.2024
nsBAS EN IEC 60947-1/Cor1:2024
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 1: Opšta pravila
40.20BAS/TC 5229.03.202429.05.2024
nsBAS EN IEC 60947-4-2:2024
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 4-2: Kontaktori i motorni upuštači - Poluprovodnički kontroleri, upuštači i soft upuštači
40.20BAS/TC 5229.03.202429.05.2024
nsBAS EN IEC 60947-6-1:2024
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 6-1: Višefunkcionalna oprema - Oprema za prebacivanje napajanja (transfer switching)
40.20BAS/TC 5229.03.202429.05.2024
nsBAS EN IEC 60947-6-2:2024
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 6-2: Višefunkcionalna oprema - Upravljački i zaštitni sklopni uređaji (ili oprema) (CPS)
40.20BAS/TC 5229.03.202429.05.2024
nsBAS EN IEC 60947-8:2024
Niskonaponska razvodna i upravljačka postrojenja - Dio 8: Upravljačke jedinice za ugrađenu termičku zaštitu (PTC) rotacionih električnih mašina
40.20BAS/TC 5229.03.202429.05.2024
nsBAS EN IEC 61439-5:2024
Niskonaponski razvodni i upravljački sklopovi – Dio 5: Sklopovi za distribuciju energije u javnim mrežama
40.20BAS/TC 5229.03.202429.05.2024
nsBAS EN IEC 61439-7:2024
Niskonaponski razvodni i upravljački sklopovi – Dio 7: Sklopovi za specifičnu primjenu u marinama, kampovima, tržnim centrima, stanicama za punjenje električnih vozila
40.20BAS/TC 5229.03.202429.05.2024
nsBAS EN IEC 62208:2024
Prazna kućišta za niskonaponske razvodne i upravljačke sklopove - Opšti zahtjevi
40.20BAS/TC 5229.03.202429.05.2024
nsBAS EN IEC 62271-110:2024
Visokonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 110: Uklapanje/isklapanje induktivnih opterećenja
40.20BAS/TC 5229.03.202429.05.2024
nsBAS IEC TR 60890:2024
Proračunska metoda provjere porasta temperature niskonaponskih razvodnih i upravljačkih sklopova
40.20BAS/TC 5229.03.202429.05.2024
nsBAS IEC TR 61439-0:2024
Niskonaponski razvodni i upravljački sklopovi – Dio 0: Smjernice za specifikacije sklopova
40.20BAS/TC 5229.03.202429.05.2024
nsBAS IEC TR 62271-310:2024
Visokonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 310: Ispitivanje električne izdržljivosti prekidača nazivnog napona iznad 52 kV
40.20BAS/TC 5229.03.202429.05.2024
nsBAS IEC TR 62271-312:2024
Visokonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 312: Smjernice za primjenjivost tipskih ispitivanja visokonaponskih/niskonaponskih prefabrikovanih trafostanica
40.20BAS/TC 5229.03.202429.05.2024
nsBAS IEC TS 60947-7-5:2024
Niskonaponska sklopna i upravljačka postrojenja - Dio 7-5: Pomoćna oprema - Redne stezaljke za aluminijske provodnike
40.20BAS/TC 5229.03.202429.05.2024
nsBAS IEC TS 61936-0:2024
Elektroenergetske instalacije nazivnog napona iznad 1 kV AC i 1,5 kV DC - Dio 0: Principi koje treba poštovati pri projektovanju i izradi visokonaponskih elektroenergetskih instalacija - Sigurnost visokonaponskih elektroenergetskih instalacija
40.20BAS/TC 5229.03.202429.05.2024