Prikazano 1-20 od 48 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
  
pnBAS CEN/TR 10261:2024
Gvožđe i čelik - Evropski standardi za određivanje hemijskog sastava
30.20BAS/TC 422.02.202414.03.2024
pnBAS CEN/TR 10377:2024
Vodič za pripremu standardnih metoda sa talasnim dužinama X -zraka fluorescentne spektrometrije
30.20BAS/TC 422.02.202414.03.2024
pnBAS EN 10025-4+A1:2024
Vruće valjani proizvodi od konstrukcionih čelika - Dio 4: Tehnički uslovi isporuke za termomehanički valjane zavarive finozrnate konstrukcione čelike
30.20BAS/TC 422.02.202414.03.2024
pnBAS EN 10025-6+A1:2024
Vruće valjani proizvodi od konstrukcionih čelika - Dio 6: Tehnički uslovi isporuke za ravne proizvode od konstrukcionih čelika visokog napona tečenja u kaljenom i popuštenom stanju
30.20BAS/TC 422.02.202414.03.2024
pnBAS EN 10209:2024
Hladno valjani pljosnati proizvodi od niskougljeničnog čelika za emajliranje - Tehnički uslovi isporuke
30.20BAS/TC 422.02.202414.03.2024
pnBAS EN 10225-3+A1:2024
Zavarljivi konstrukcioni čelici za stacionarne morske konstrukcije – Tehnički uslovi isporuke – Dio 3: Vruće oblikovani šuplji profili
30.20BAS/TC 422.02.202414.03.2024
pnBAS EN 10244-2:2024
Čelična žica i žičani proizvodi - Prevlake od neželjeznih metala na čeličnoj žici - Dio 2: Prevlake cinka ili legura cinka
30.20BAS/TC 422.02.202414.03.2024
pnBAS EN 10248-1:2024
Toplo valjani ljušteni lim - Dio 1: Tehnički uslovi isporuke
30.20BAS/TC 422.02.202414.03.2024
pnBAS EN 10253-2:2024
Cijevni priključci za sučeljno zavarivanje - Dio 2: Nelegirani i feritni legirani čelici sa specifičnim zahtjevima za kontrolu
30.20BAS/TC 422.02.202414.03.2024
pnBAS EN 10359:2024
Laserski zavareni umeci - Tehnički uvjeti isporuke
30.20BAS/TC 422.02.202414.03.2024
pnBAS EN 12020-2:2024
Aluminij i legure aluminija – Ekstrudirani precizni profili od EN AW – 6060 i EN AW – 6063 legura – Dio 2: Dozvoljena odstupanja dimenzija i oblika
30.20BAS/TC 422.02.202414.03.2024
pnBAS EN 12449:2024
Bakar i legure bakra - Bešavne okrugle cijevi za opće namjene
30.20BAS/TC 422.02.202414.03.2024
pnBAS EN 1396:2024
Aluminij i legure aluminija – Namotani presvučeni limovi i trake za opću upotrebu – Specifikacije
30.20BAS/TC 422.02.202414.03.2024
pnBAS EN 14242:2024
Aluminij i legure aluminija – Kemijska analiza – Optička emisijska spektrometrija pomoću indukovane spregnute plazme (ICP)
30.20BAS/TC 422.02.202414.03.2024
pnBAS EN ISO 1179-2:2024
Priključci za opću upotrebu i hidraulične sisteme - Navojni otvori i čepovi sa ISO 228-1 navojem sa zaptivanjem elastomerom ili metal na metal zaptivanjem - Dio 2: Navojni čepovi za rad u teškim (S serije) i lakim (L serije) uvjetima rada sa zaptivanjem sa elastomerom (tip E)
30.20BAS/TC 422.02.202414.03.2024
pnBAS EN ISO 13520:2024
Određivanje sadržaja ferita u austenitnim nehrđajućim čeličnim odlivcima
30.20BAS/TC 422.02.202414.03.2024
pnBAS EN ISO 14284:2024
Čelik i gvožđe- Uzorkovanje i priprema uzoraka za određivanje kemijskog sastava
30.20BAS/TC 422.02.202414.03.2024
pnBAS EN ISO 14556:2024
Metalni materijali - Ispitivanje udarom po Šarpiju epruvete sa V-zarezom- Instrumentalizirana ispitna metoda
30.20BAS/TC 422.02.202414.03.2024
pnBAS EN ISO 204:2024
Metalni materijali - Ispitivanje puzanjem pri jednoaksijalnom naprezanju na zatezanje - Metoda ispitivanja
30.20BAS/TC 422.02.202414.03.2024
pnBAS EN ISO 3252:2024
Metalurgija praha – Rječnik
30.20BAS/TC 422.02.202414.03.2024