Prikazano 1-20 od 30 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
  
nsBAS EN 12952-16:2024
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 16: Zahtjevi za sisteme sagorijevanja krutih goriva na rešetki u fluidiziranom stanju
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN 12952-3:2024
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 3: Projektovanje i proračun dijelova kotla pod pritiskom
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN 12952-8:2024
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 8: Zahtjevi za sisteme loženja kotla tečnim i gasovitim gorivima
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN 12952-9:2024
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 9: Zahtjevi za loženje kotla praškastim gorivima
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN 13445-2+A1:2024
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu – Dio 2: Materijali
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN 13445-4+A1:2024
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu – Dio 4: Proizvodnja
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN 14432:2024
Rezervoari za transport opasnih materija - Oprema rezervoara za transport tečnih kemikalija i ukapljenih gasova– Pražnjenje sadržaja i usisni ventili zraka
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN 14433:2024
Rezervoari za transport opasnih materija - Oprema rezervoara za transport tečnih kemikalija i ukapljenih gasova – Nožni ventili
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN 15714-3:2024
Industrijske armature – Aktuatori – Dio 3: Pneumatski aktuatori sa postepenim okretanjem za industrijske armature – Osnovni zahtjevi
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN 15714-6:2024
Industrijske armature – Aktuatori – Dio 6: Hidraulični linearni aktuatori za industrijske armature – Osnovni zahtijevi
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN 15969-1:2024
Rezervoari za transport opasnih materija – Digitalni interfejs za razmjenu podataka između vozila i stacionarnih objekata – Dio 1: Specifikacija protokola – Kontrola, mjerenje i podaci o događajima
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN 15969-2:2024
Rezervoari za transport opasnih materija – Digitalni interfejs za razmjenu podataka između vozila i stacionarnih objekata – Dio 2: Komercijalni i logistički podaci
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN ISO 10497:2024
Ispitivanje armatura - Zahtjevi za tipsko ispitivanje vatrootpornosti
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN ISO 11114-1/A1:2024
Boce za gas- Kompatibilnost materijala boca i ventila sa sadržajem gasa - Dio 1: Metalni materijali – Amandman 1
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN ISO 11363-1/A1:2024
Boce za gas – 17E i 25E konični navoji za vezu ventila sa bocom za gas – Dio 1: Specifikacija – Amandman 1
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN ISO 11623:2024
Boce za gas – Kompozitne boce i cijevi – Periodična inspekcija i ispitivanje
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN ISO 23632:2024
Industrijske armature – Validacijsko ispitivanje projektnog rješenja armature
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN ISO 407:2024
Male medicinske boce za gas – Priključci ventila tipa jarma s pin-indeksom
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN ISO 5117:2024
Automatski odvajači kondenzata – Ispitivanja proizvodnih i radnih karakteristika
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024
nsBAS EN ISO 5210:2024
Industrijske armature - Priključci za aktuatore s višestrukim okretanjem
40.20BAS/TC 4123.04.202421.06.2024