Prikazano 1-20 od 31 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
  
nsBAS CEN/TR 15120:2023
Rezervoari za transport opasnih materija - Smjernice i preporuke za punjenje, transport i pražnjenje
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 12245:2023
Prenosive boce za gas - Boce potpuno obložene kompozitom
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 12952-10:2023
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 10: Zahtjevi za sigurnosne uređaje za zaštitu od prekomjernog pritiska
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 12952-2:2023
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 2: Materijali za dijelove kotlova i opreme pod pritiskom
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 12952-5:2023
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 5: Prefabrikacija i izrada dijelova kotla pod pritiskom
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 12952-6:2023
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 6: Inspekcija u toku izrade, dokumentacija i označavanje dijelova kotla pod pritiskom
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 13094+A1:2023
Rezervoari za prijevoz opasnih materija – Metalni gravitaciono - pražnjeni rezervoari – Projektovanje i izrada
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 13922+A1:2023
Rezervoari za transport opasnih materija - Oprema za rad rezervoara - Sistemi prevencije prepunjavanja za tečna goriva
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 15512+A1:2023
Nepokretni čelični sistemi za skladištenje – Podesivi sistemi paletnih regala – Principi za strukturno projektovanje
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 15714-5:2023
Industrijski ventili - Aktuatori -Dio 5:Pneumatski linearni aktuatori za industrijske ventile - Osnovni zahtjevi
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 15776:2023
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu - Zahtjevi za projektovanje i proizvodnju posuda pod pritiskom i dijelova pod pritiskom od livenog gvožđa sa izduženjem posle loma jednakim ili manjim od 15 %
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 17124:2023
Vodonik kao gorivo – Specifikacija proizvoda i osiguranje kvaliteta za mjesta za punjenje vodonikom gdje se toči gasoviti vodonik – Primjena gorivih ćelija na bazi protonske izmjenjivačke membrane (PEM) za vozila
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 17527:2023
Kriostati helija - Zaštita od prekomjernog pritiska
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 558:2023
Industrijski ventili - Ugradbene dimenzije metalnih ventila za cijevne sisteme sa prirubničkim spojevima - Ventili sa označenim PN i klasom
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN ISO 10286:2023
Boce za gas - Terminologija
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN ISO 10298/A1:2023
Boce za gas – Gasovi i mješavine gasova – Određivanje toksičnosti radi izbora priključaka ventila za boce - Amandman 1
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN ISO 11114-2:2023
Boce za gas - Kompatibilnost materijala za boce i ventila sa sadržajem gasa - Dio 2: Nemetalni materijali
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN ISO 11114-5:2023
Boce za gas - Kompatibilnost materijala za boce i ventila sa sadržajem gasa - Dio 5: Metode ispitivanja za procjenu plastičnih obloga
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN ISO 11114-6:2023
Boce za gas - Kompatibilnost materijala za boce i ventila sa sadržajem gasa - Dio 6:Ispitivanje udarnim pritiskom kisika
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN ISO 11439/A1:2023
Boce za gas - Boce pod visokim pritiskom za unutrašnje skladištenje prirodnog gasa koji se koristi kao gorivo za automobilska vozila - Amandman 1
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023