Prikazano 1-20 od 57 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
  
nsBAS EN 50171:2023
Centralni sigurnosni sistemi napajanja
40.20BAS/TC 3019.05.202317.07.2023
nsBAS EN 50341-2-22:2023
Nadzemni električni vodovi za naizmjenične napone iznad 1 kV - Dio 2-22: Nacionalne normativne odredbe (NNA) za Poljsku (na osnovu EN 50341-1:2012)
40.20BAS/TC 3019.05.202317.07.2023
nsBAS EN 50397-2:2023
Izolovani provodnici za nadzemne vodove i pripadajući pribor za nazivne napone iznad 1 kV do 36 kV naizmjenične struje - Dio 2: Pribor za izolovane provodnike - Ispitivanja i kriterijumi prihvatljivosti
40.20BAS/TC 3019.05.202317.07.2023
nsBAS EN 50397-3:2023
Izolovani provodnici za nadzemne vodove i pripadajući pribor za nazivne naizmjenične napone iznad 1 kV do 36 kV - Dio3: Uputstvo za upotrebu
40.20BAS/TC 3019.05.202317.07.2023
nsBAS EN 50399:2023
Opšte metode ispitivanja kablova u uslovima gorenja - Merenje oslobođene toplote i stvorenog dima na kablovima za vrijeme ispitivanja širenja plamena – Ispitna aparatura, procedure, rezultati
40.20BAS/TC 3019.05.202317.07.2023
nsBAS EN 60700-1/A1:2023
Tiristorski ventili za visokonaponski jednosmjerni prijenos (HVDC) - Dio 1: Električno ispitivanje
40.20BAS/TC 3019.05.202317.07.2023
nsBAS EN 60700-2/A1:2023
Tiristorski ventili s tiristorima za visokonaponski jednosmjerni prijenos (HVDC) – Dio 2: Terminologija
40.20BAS/TC 3019.05.202317.07.2023
nsBAS EN 61009-1/A13:2023
Prekidači diferencijalne struje sa ugrađenom prekostrujnom zaštitom za kućanstvo i slične primjene (RCBOs) – Dio 1: Opća pravila
40.20BAS/TC 3019.05.202317.07.2023
nsBAS EN 61534-21/A1:2023
Montažni razvodni sistemi - Dio 21 : Posebni zahtjevi za montažne razvodne sisteme namijenjene za montažu na zid ili na strop
40.20BAS/TC 3019.05.202317.07.2023
nsBAS EN 61534-21/A11:2023
Montažni razvodni sistemi - Dio 21 : Posebni zahtjevi za montažne razvodne sisteme namijenjene za montažu na zid ili na strop
40.20BAS/TC 3019.05.202317.07.2023
nsBAS EN 61534-22/A1:2023
Montažni razvodni sistemi - Dio 22 : Posebni zahtjevi za montažne razvodne sisteme namijenjene za ugradnju na pod ili ispod poda
40.20BAS/TC 3019.05.202317.07.2023
nsBAS EN 61534-22/A11:2023
Montažni razvodni sistemi - Dio 22 : Posebni zahtjevi za montažne razvodne sisteme namijenjene za ugradnju na pod ili ispod poda
40.20BAS/TC 3019.05.202317.07.2023
nsBAS EN 62751-1/A2:2023
Gubici snage u poluprovodničkim ventilima naponskih pretvarača (VSC) za visokonaponske sisteme jednosmjerne struje (HVDC sistemi) — Dio 1: Opći zahtjevi
40.20BAS/TC 3019.05.202317.07.2023
nsBAS EN IEC 60153-4:2023
Šuplji metalni valovodi – Dio 4: Relevantne specifikacije za kružne valovode
40.20BAS/TC 3019.05.202317.07.2023
nsBAS EN IEC 60309-1:2023
Utikači, fiksne ili prijenosne utičnice i spojnice za industrijske primjene - 1. dio: Opći zahtjevi
40.20BAS/TC 3019.05.202317.07.2023
nsBAS EN IEC 60309-2:2023
Utikači, fiksne ili prijenosne utičnice i spojnice za industrijske primjene - 2. dio: Zahtjevi za dimenzijsku kompatibilnost pribora sa kontaktnim pinovima i kontaktnim čaurama
40.20BAS/TC 3019.05.202317.07.2023
nsBAS EN IEC 60309-4:2023
Utikači, fiksne ili prenosive priključnice i utikači za industrijske aparate - Dio 4: Utičnice i utični pribor sa sklopkom sa ili bez zaključavanja
40.20BAS/TC 3019.05.202317.07.2023
nsBAS EN IEC 60320-1:2023
Spojnice zа kućanske aparate i slične opće namjene – Dio 1: Opći zahtjevi
40.20BAS/TC 3019.05.202317.07.2023
nsBAS EN IEC 60512-99-002:2023
Konektori za električnu i elektronsku opremu – Ispitivanja i mjerenja – Dio 99-002: Redoslijed ispitivanja izdržljivosti – Ispitivanje 99b: Redoslijed ispitivanja prilikom raspajanja pod električnim opterećenjem
40.20BAS/TC 3019.05.202317.07.2023
nsBAS EN IEC 60519-4:2023
Sigurnost u instalacijama električnog grijanja i elektromagnetskoj obradi - Dio 4: Posebni zahtjevi za instalacije lučnih peći
40.20BAS/TC 3019.05.202317.07.2023