Prikazano 1-20 od 26 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
  
nsBAS EN 50136-2/A1:2024
Alarmni sistemi - Prenosni sistemi i oprema - Dio 2: Zahtjevi za primopredajnik nadziranih objekata (SPT)
40.20BAS/TC 1915.04.202405.06.2024
nsBAS EN 50518/A1:2024
Centar za nadzor i prijem alarma
40.20BAS/TC 1915.04.202405.06.2024
nsBAS EN 50705:2024
Oprema za osvjetljenje sa radio komunikacijom - Sigurnosni zahtjevi
40.20BAS/TC 1915.04.202405.06.2024
nsBAS EN 60598-2-11/A1:2024
Svjetiljke - Dio 2-11: Posebni zahtjevi - Akvarijumske svjetiljke
40.20BAS/TC 1915.04.202405.06.2024
nsBAS EN 61184/A1:2024
Bajonet-grla za sijalice
40.20BAS/TC 1915.04.202405.06.2024
nsBAS EN IEC 60598-2-18:2024
Svjetiljke – Dio 2: Posebni zahtjevi – Sekcija 18: Svjetiljke za bazene i sličnu primjenu
40.20BAS/TC 1915.04.202405.06.2024
nsBAS EN IEC 61547:2024
Oprema za opštu rasvjetu- Zahtjevi za imunost u elektromagnetnom okruženju
40.20BAS/TC 1915.04.202405.06.2024
nsBAS EN IEC 62386-101:2024
DALI (digitalno upravljanje elektronskom opremom u osvjetljenju) - Dio 101: Opšti zahtjevi - Komponente sistema
40.20BAS/TC 1915.04.202405.06.2024
nsBAS EN IEC 62386-102:2024
DALI (digitalno upravljanje elektronskom opremom u osvjetljenju) - Dio 102: Opšti zahtjevi – Upravljački sklop
40.20BAS/TC 1915.04.202405.06.2024
nsBAS EN IEC 62386-103:2024
Digital addressable lighting interface - Part 103: General requirements - Control devices
40.20BAS/TC 1915.04.202405.06.2024
nsBAS EN IEC 62386-150:2024
DALI (digitalno upravljanje elektronskom opremom u osvjetljenju) — Dio 150: Posebni zahtjevi — Pomoćno napajanje
40.20BAS/TC 1915.04.202405.06.2024
nsBAS EN IEC 62386-202:2024
DALI (digitalno upravljanje elektronskom opremom u osvjetljenju) - Dio 202: Posebni zahtjevi za upravljačke sklopove – Samostalne svjetiljke za nužno osvjetljenje (uređaj tipa 1)
40.20BAS/TC 1915.04.202405.06.2024
nsBAS EN IEC 62386-250:2024
DALI (digitalno upravljanje elektronskom opremom u osvjetljenju) — Dio 250: Posebni zahtjevi — Integrisano napajanje (tip uređaja 49)
40.20BAS/TC 1915.04.202405.06.2024
nsBAS EN IEC 62386-251:2024
DALI (digitalno upravljanje elektronskom opremom u osvjetljenju) — Dio 251: Posebni zahtjevi — Proširenje memorijskog prostora 1 (tip uređaja 50)
40.20BAS/TC 1915.04.202405.06.2024
nsBAS EN IEC 62386-252:2024
DALI (digitalno upravljanje elektronskom opremom u osvjetljenju) — Dio 252: Posebni zahtjevi — Izvještavanje o utrošenoj energiji (tip uređaja 51)
40.20BAS/TC 1915.04.202405.06.2024
nsBAS EN IEC 62386-253:2024
DALI (digitalno upravljanje elektronskom opremom u osvjetljenju) — Dio 253: Posebni zahtjevi — Dijagnostika i održavanje (tip uređaja 52)
40.20BAS/TC 1915.04.202405.06.2024
nsBAS EN IEC 62471-7:2024
Fotobiološka sigurnost svjetiljki i sistema osvjetljenja - Dio 7: Izvori svjetlosti i lampe koje prvenstveno emituju vidljivo zračenje
40.20BAS/TC 1915.04.202405.06.2024
nsBAS EN IEC 62561-1:2024
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskih pražnjenja (LPSC) – Dio 1: Zahtjevi za spojne komponente
40.20BAS/TC 1915.04.202405.06.2024
nsBAS EN IEC 62676-2-33:2024
Sistemi video nadzora za upotrebu u bezbjednosne svrhe - Dio 2-33: Protokoli video prenosa - Cloud uplink i sistem daljinskog upravljanja
40.20BAS/TC 1915.04.202405.06.2024
nsBAS EN IEC 62722-2-1:2024
Performanse svjetiljki – Dio 2-1: Posebni zahtjevi – LED svjetiljke
40.20BAS/TC 1915.04.202405.06.2024