Prikazano 101-120 od 123 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
  
psBAS IEC 60050-561/A2:2024
Međunarodni elektrotehnički rječnik (IEV) - Dio 561: Piezoelektrični, dielektrični i elektrostatički uređaji i s njima povezani materijali za kontrolu, izbor i detekciju frekvencije
50.99BAS/TC 115.05.202416.05.2024
psBAS IEC 60050-561/A3:2024
Međunarodni elektrotehnički rječnik (IEV) - Dio 561: Piezoelektrični, dielektrični i elektrostatički uređaji i s njima povezani materijali za kontrolu, izbor i detekciju frekvencije
50.99BAS/TC 115.05.202416.05.2024
psBAS IEC 60050-802/A1:2024
Međunarodni elektrotehnički rječnik (IEV) - Dio 802: Ultrazvučna oprema
50.99BAS/TC 115.05.202416.05.2024
psBAS IEC 60050-811/A1:2024
Međunarodni elektrotehnički rječnik (IEV) - Dio 811: Električna vuča
50.99BAS/TC 115.05.202416.05.2024
psBAS IEC 60050-815/A2:2024
Međunarodni elektrotehnički rječnik (IEV) - Dio 815: Superprovodljivost
50.99BAS/TC 115.05.202416.05.2024
psBAS IEC 60050-815/A3:2024
Međunarodni elektrotehnički rječnik (IEV) - Dio 815: Superprovodljivost
50.99BAS/TC 115.05.202416.05.2024
psBAS IEC 60050-845:2024
Međunarodni elektrotehnički rječnik (IEV) - Dio 845: Rasvjeta
50.99BAS/TC 115.05.202416.05.2024
psBAS IEC 60050-871:2024
Međunarodni elektrotehnički rječnik (IEV) - Dio 871: Aktivan i život s podrškom (AAL)
50.99BAS/TC 115.05.202416.05.2024
psBAS ISO/IEC 10918-7:2024
Informaciona tehnologija — Digitalna kompresija i kodiranje slika bez tonalnih prijelaza — Dio 7: Referentni softver
50.99BAS/TC 115.05.202416.05.2024
psBAS ISO/IEC 16388:2024
Informaciona tehnologija - Tehnike automatske identifikacije i uzimanja podataka - Specifikacija predstavljanja (simbologija) bar koda “Code 39”
50.99BAS/TC 115.05.202416.05.2024
psBAS ISO/IEC 18013-2/A1:2024
Lična identifikacija - ISO-usklađena vozačka dozvola - Dio 2: Tehnologije za mašinsko čitanje - Amandman 1: Dužina DG11 za kompaktno kodiranje
50.99BAS/TC 115.05.202416.05.2024
psBAS ISO/IEC 18013-3/A2:2024
Informaciona tehnologija - Lična identifikacija - ISO-usklađena vozačka dozvola - Dio 3: Kontrola pristupa, autentifikacija i validacija integriteta – Amandman 2: Ažuriranja za pasivnu autentifikaciju
50.99BAS/TC 115.05.202416.05.2024
psBAS ISO/IEC 18047-63:2024
Informaciona tehnologija — Metode ispitivanja usklađenosti uređaja za radiofrekventnu identifikaciju (RFID)— Dio 63: Metode ispitivanja za komunikacije zračnog interfejsa na 860 MHz do 960 MHz
50.99BAS/TC 115.05.202416.05.2024
psBAS ISO/IEC 19823-11:2024
Informaciona tehnologija — Metode provjere usklađenosti kriptografskih alata za sigurnosne servise — Dio 11: Alat za kriptiranje PRESENT-80
50.99BAS/TC 115.05.202416.05.2024
psBAS ISO/IEC 22603-2:2024
Informaciona tehnologija — Digitalno predstavljanje informacija o proizvodu — Dio 2: Zahtjevi za elektronske uređaje s integralnim ekranom
50.99BAS/TC 115.05.202416.05.2024
psBAS ISO/IEC 23200-2:2024
Informaciona tehnologija — Radiofrekventna identifikacija (RFID) za upravljanje objektima — Dio 2: Metoda testiranja za performanse odbijanja interferencije između ispitivača kako je definiran u ISO/IEC 18000-63 i heterogenog bežičnog sistema
50.99BAS/TC 115.05.202416.05.2024
psBAS ISO/IEC 23220-1:2024
Kartice i sigurnosni uređaji za ličnu identifikaciju — Građevni blokovi za upravljanje identitetom putem mobilnih uređaja — Dio 1: Generičke arhitekture sistema mobilnih sistema za eID
50.99BAS/TC 115.05.202416.05.2024
psBAS ISO/IEC 23465-1:2024
Kartice i sigurnosni uređaji za ličnu identifikaciju — Programski interfejs za sigurnosne uređaje — Dio 1: Uvod i opis arhitekture
50.99BAS/TC 115.05.202416.05.2024
psBAS ISO/IEC 24791-3:2024
Informaciona tehnologija – Radiofrekventna identifikacija (RFID) za upravljanje objektom – Infrastruktura softverskih sistema – Dio 3: Upravljanje uređajima
50.99BAS/TC 115.05.202416.05.2024
psBAS ISO/IEC 29167-11:2024
Informaciona tehnologija – Tehnike automatske identifikacije i uzimanja podataka – Dio 11: Sigurnosne usluge „Crypto suite PRESENT-80“ za komunikacije zračnog interfejsa
50.99BAS/TC 115.05.202416.05.2024