Prikazano 81-100 od 106 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
  
prBAS ISO/IEC TR 24714-1:2023
Informaciona tehnologija — Biometrija — Pravna i društvena razmatranja za komercijalne primjene — Dio 1: Opštee upute
10.99BAS/TC 104.10.202206.02.2023
prBAS ISO/IEC TR 24722:2023
Informaciona tehnologija — Biometrija — Multimodalna i druga multibiometrijska fuzija
10.99BAS/TC 104.10.202206.02.2023
prBAS ISO/IEC TR 29144:2023
Informacijska tehnologija — Biometrija — Korištenje biometrijske tehnologije u komercijalnim aplikacijama i procesima upravljanja identitetom
10.99BAS/TC 104.10.202206.02.2023
prBAS ISO/IEC TR 29156:2023
Informacijska tehnologija — Smjernice za određivanje zahtjeva za performanse kako bi se zadovoljile potrebe sigurnosti i upotrebljivosti u aplikacijama koje koriste biometriju
10.99BAS/TC 104.10.202206.02.2023
prBAS ISO/IEC TR 29189:2023
Informacijska tehnologija — Biometrija — Evaluacija biometrijskih aplikacija uz pomoć ispitivača
10.99BAS/TC 104.10.202206.02.2023
prBAS ISO/IEC TR 29194:2023
Informacijska tehnologija — Biometrija — Vodič za projektiranje pristupačnih i uključivih biometrijskih sustava
10.99BAS/TC 104.10.202206.02.2023
prBAS ISO/IEC TR 29195:2023
Putnički procesi za biometrijsko prepoznavanje u automatiziranim sustavima granične kontrole
10.99BAS/TC 104.10.202206.02.2023
prBAS ISO/IEC TR 29198:2023
Informacijska tehnologija — Biometrija — Karakterizacija i mjerenje težine za baze podataka otisaka prstiju za evaluaciju tehnologije
10.99BAS/TC 104.10.202206.02.2023
prBAS ISO/IEC TR 29794-5:2023
Informacijska tehnologija — Kvaliteta biometrijskog uzorka — Dio 5: Podaci o slici lica
10.99BAS/TC 104.10.202206.02.2023
prBAS ISO/IEC TR 30110:2023
Informacijska tehnologija - Međusudski i društveni aspekti primjene biometrijskih tehnologija - Biometrija i djeca
10.99BAS/TC 104.10.202206.02.2023
prBAS ISO/IEC TR 30174:2023
Internet stvari (loT) - Socijalizirani IoT sistem sličan dinamici ljudske društvene interakcije
10.99BAS/TC 104.10.202206.02.2023
prBAS ISO/IEC TR 30176:2023
Internet stvari (loT) - Integracija IoT-a i DLT/blockchaina: slučajevi upotrebe
10.99BAS/TC 104.10.202206.02.2023
prBAS ISO/IEC TR 3445:2023
Informaciona tehnologija — Računarstvo u oblaku — Revizija usluga u oblaku
10.99BAS/TC 104.10.202206.02.2023
prBAS ISO/IEC TR 49794:2023
Informaciona tehnologija — Primjeri prijelaza sa serije ISO/IEC 19794:2005 na seriju ISO/IEC 39794 za ID dokumente
10.99BAS/TC 104.10.202206.02.2023
prBAS ISO/IEC TR 5895:2023
Cybersecurity — otkrivanje i rukovanje ranjivostima koordinisano sa više strana
10.99BAS/TC 104.10.202206.02.2023
prBAS ISO/IEC TS 19795-9:2023
Informaciona tehnologija — Biometrijsko testiranje performansi i izvještavanje — Dio 9: Testiranje na mobilnim uređajima
10.99BAS/TC 104.10.202206.02.2023
prBAS ISO/IEC TS 20000-5:2023
Informaciona tehnologija — Upravljanje uslugama — Dio 5: Smjernice za implementaciju ISO/IEC 20000-1
10.99BAS/TC 104.10.202206.02.2023
prBAS ISO/IEC TS 22237-30:2023
Informaciona tehnologija — Objekti i infrastruktura centara podataka — Dio 30: Analiza rizika i uticaja zemljotresa
10.99BAS/TC 104.10.202206.02.2023
prBAS ISO/IEC TS 23532-1:2023
Information security, cybersecurity and privacy protection — Requirements for the competence of IT security testing and evaluation laboratories — Part 1: Evaluation for ISO/IEC 15408
10.99BAS/TC 104.10.202206.02.2023
prBAS ISO/IEC TS 23532-2:2023
Information security, cybersecurity and privacy protection — Requirements for the competence of IT security testing and evaluation laboratories — Part 2: Testing for ISO/IEC 19790
10.99BAS/TC 104.10.202206.02.2023