Prikazano 1-15 od 15 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
  
nsBAS EN 14870-1:2024
Industrija nafte i prirodnog gasa- Indukciono savijeni lukovi, fitinzi i prirubnice za cjevovodni transportni sistem - Dio 1: Indukciono savijeni lukovi
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024
nsBAS EN 14870-4:2024
Industrija nafte i prirodnog gasa- Indukciono savijeni lukovi, fitinzi i prirubnice za cjevovodni transportni sistem - Dio 4: Fabrički lukovi izrađeni hladnim savijanjem
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024
nsBAS EN 15195:2024
Tečni naftni proizvodi – Određivanje kašnjenja paljenja i izračunavanje izvedenog cetanskog broja (DCN) u gorivima srednjih destilata sagorijevanjem u komori konstantne zapremine
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024
nsBAS EN 15522-1:2024
Identifikacija izlivenog ulja – Nafta i srodni naftni proizvodi – Dio 1: Uzimanje uzoraka
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024
nsBAS EN 15522-2:2024
Identifikacija razlivenog ulja — Nafta i nafti srodni proizvodi — Dio 2: Analitička metodologija i tumačenje rezultata na osnovu GC-FID i GC-MS analiza niske rezolucije
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024
nsBAS EN 15691:2024
Etanol kao komponenta za namješavanje u benzine – Određivanje suvog ostatka (neisparljivi materijal) – Gravimetrijska metoda
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024
nsBAS EN 15940:2024
Goriva za motorna vozila – Parafinsko dizelsko gorivo dobijeno sintezom ili hidroobradom – Zahtjevi i metode ispitivanja
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024
nsBAS EN 16091:2024
Tečni naftni proizvodi - Srednji destilati i goriva sa metil-estrima masnih kiselina (FAME) i mješavine - Određivanje oksidacione stabilnosti ispitivanjem ubrzane oksidacije male zapremine (RSSOT)
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024
nsBAS EN 16329:2024
Dizel gorivo i loživa ulja - Određivanje tačke filtrabilnosti - Metoda linearnog hlađenja u kupatilu
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024
nsBAS EN 16568:2024
Goriva za motorna vozila - Mješavine metilestara masnih kiselina (FAME) sa dizel gorivom – Određivanje oksidacione stabilnosti metodom ubrzane oksidacije na 120°C
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024
nsBAS EN 17867:2024
Benzin za male motore sa unutrašnjim sagorijevanjem – Zahtjevi i metode ispitivanja
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024
nsBAS EN ISO 13704:2024
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Proračun debljine zida cijevnih grijača u rafinerijama nafte
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024
nsBAS EN ISO 3679:2024
Određivanje tačke paljenja – Metoda za određivanje zapaljivosti i tačke paljenja u uređaju sa zatvorenom posudom male zapremine
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024
nsBAS EN ISO 7278-2:2024
Mjerni sistemi za naftu – Dio 2: Projektovanje, kalibracija i princip rada cijevnog pruvera
40.20BAS/TC 1128.03.202427.05.2024
pnBAS EN 12177:2024
Tečni naftni proizvodi - Bezolovni benzin - Određivanje sadržaja benzena gasnom hromatografijom
30.20BAS/TC 1113.03.202405.04.2024