Poziv za učešće u javnim konsultacijama

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine pripremio je Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća za standardizaciju Bosne i Hercegovine.

U skladu s članom 7. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH”, broj 5/17), Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je postavio navedeni dokument na web-aplikaciju eKonsultacije. Pozivamo sve zainteresovane strane da u periodu od 14. juna 2022. do 29. juna 2022. godine učestvuju u javnim konsultacijama te da nam putem web-aplikacije eKonsultacije dostave svoje prijedloge i primjedbe.