BAS ISO 10002:2015

Upravljanje kvalitetom - Zadovoljstvo korisnika - Smjernice za obradu pritužbi u organizaciji


Opće informacije
Status: Povučen
Broj strana: 36
Jezik: Engleski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Nadnevak objave: 24.06.2015
...

Apstrakt

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • ISO 10002:2014, identičan