BAS/TC 3

Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvalitete


Opće informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Goran Tesanovic
Tehnički tajnik/koordinator:
Miljan Savić
E-mail:
miljan.savic@isbih.gov.ba

Područje rada
Priprema standarda u području terminologije, sistema upravljanja kvalitetom, upravljanja rizikom, upravljanja projektima i ocjenjivanja usklađenosti u području ispitivanja, kalibracije, kontrolisanja (inspekcije) i certifikacije proizvoda, procesa, usluga, certifikacije osoba, kao i certifikacije sistema upravljanja. Priprema smjernica u području primjene sistema upravljanja kvalitetom, upravljanja rizikom, zahtjeva za usluge konsaltinga i dr.

Veza sa međunarodnim/europskim komitetima

CEN/CLC/JTC 1

Criteria for conformity assessment bodies


CEN/SS F20

Quality assurance


ISO/CASCO

Committee on conformity assessment


ISO/TC 176

Quality management and quality assurance


ISO/TC 176/SC 1

Concepts and terminology


ISO/TC 176/SC 2

Quality systems


ISO/TC 176/SC 3

Supporting technologies


ISO/TC 262

Risk management


ISO/TC 251

Asset management


ISO/TC 258

Project, programme and portfolio management


ISO/TC 283

Occupational health and safety management


CEN/TC 381

Management consultancy services


ISO/TC 260

Human resource management


ISO/TC 232

Education and learning services


ISO/TC 279

Innovation management


CEN/TC 389

Innovation Management


ISO/TC 286

Collaborative business relationship management