prBAS EN 460:2024

Ispitivanje drveta i proizvoda od drveta - Prirodna trajnost masivnog drveta - Zahtjevi za trajnost drveta


Opšte informacije
Status:Projekt
Broj stranica:20
Metoda usvajanja:Proglašavanje
Jezik:engleski
Izdanje:2.
Datum realizacije:24.10.2023
Predviđeni datum naredne faze:29.01.2024
Tehnički komitet:BAS/TC 42, Drvo i proizvodi od drveta
Direktive:
305/2011, Uredba (EU) 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uslova za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda
ICS:
79.040, Drvo, trupci i rezana građa

Apstrakt
This document gives guidance on the selection of wood and wood-based products for use in situations where they can be subject to degradation by fungi, wood destroying insects or marine borers. This guidance includes information on factors that can influence the service life of a wood or wood-based product when considering biological degradation. In many end uses, design, workmanship and maintenance will also influence the service life of the wood or wood-based product. This document is a step toward the evaluation of the service life of a wood product. This document does not consider: 1) the durability characteristics of the glue used in wood-based products; 2) the aesthetic function of wood products (discoloration, surface weathering, mould).

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
EN 460:2023, identičan

Veza sa BAS standardima

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobićete pristup dokumentima. Prijavite se