prBAS EN 13489:2024

Drveni podovi - Višeslojni parketni elementi


Opšte informacije
Status:Projekt
Broj stranica:52
Metoda usvajanja:Proglašavanje
Jezik:srpski (latinica), engleski
Izdanje:4.
Datum realizacije:24.10.2023
Predviđeni datum naredne faze:29.01.2024
Tehnički komitet:BAS/TC 42, Drvo i proizvodi od drveta
ICS:
79.080, Poluproizvodi od debla

Apstrakt
This document specifies the characteristics, requirements and test methods of multi-layer parquet elements for internal use as flooring.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
EN 13489:2023, identičan

Veza sa BAS standardima

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobićete pristup dokumentima. Prijavite se