prBAS EN 351-2:2024

Trajnost drveta i proizvoda od drveta – Zaštita masivnog drveta – Dio 2: Smjernice za uzorkovanje i analizu zaštićenog drveta


Opšte informacije
Status:Projekt
Broj stranica:20
Metoda usvajanja:Proglašavanje
Jezik:engleski
Izdanje:3.
Datum realizacije:24.10.2023
Predviđeni datum naredne faze:29.01.2024
Tehnički komitet:BAS/TC 42, Drvo i proizvodi od drveta
ICS:
71.100.50, Hemikalije za zaštitu drveta
79.040, Drvo, trupci i rezana građa

Apstrakt
This part of the EN 351 series gives guidance for the general procedures to be used in obtaining samples of preservative-treated wood for the determination of penetration and retention of wood preservative. It also gives guidance on the measurement of penetration and retention of a wood preservative in the treated wood. This part of the EN 351 series is applicable to the production of preservative-treated solid wood, including glued laminated timber, suitable for use in those service conditions defined within the use classes in EN 335. NOTE Glued laminated timber is not suitable for use in fresh or sea water. This part of the EN 351 series is not applicable to preservative-treated wood in service. However, the sampling guidance provided within this part of the EN 351 series can be applied for the subsequent examination of treated wood in service. Annex A (informative) provides a selection of number of sample units. Annex B (informative) provides examples of retention measurements.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
EN 351-2:2023, identičan

Veza sa BAS standardima

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobićete pristup dokumentima. Prijavite se