prBAS EN ISO 19085-12/A11:2024

Mašine za obradu drveta - Sigurnost - Dio 12: Mašine za izradu profila


Opšte informacije
Status:Projekt
Broj stranica:5
Metoda usvajanja:Proglašavanje
Jezik:engleski
Izdanje:1.
Datum realizacije:24.10.2023
Predviđeni datum naredne faze:29.01.2024
Tehnički komitet:BAS/TC 42, Drvo i proizvodi od drveta
Direktive:
2006/42/EC, Mašinе
ICS:
79.120.10, Mašine za obradu drveta
13.110, Sigurnost mašina

Apstrakt

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
EN ISO 19085-12:2021/A11:2023, identičan

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobićete pristup dokumentima. Prijavite se