BAS/TC 10

Oprema za mjerenje električne energije i upravljanje opterećenjem


Opće informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Marko Ikić
Tehnički tajnik/koordinator:
Željka Popić
E-mail:
zeljka.popic@isbih.gov.ba

Područje rada
Priprema i utvrđivanje prijedloga bosanskohercegovačkih (BAS) standarda, preuzimanje međunarodnih i evropskih standarda, te revizija postojećih važećih standarda iz područja mjerenja električne energije i upravljanja opterećenjima, uključujući sistemske aspekte snabdijevanja električnom energijom, piezoelektrične i dielektrične uređaje za frekventno upravljanje i selekciju (izbor), mjernu opremu za električne i elektromagnetne veličine.

Veza sa međunarodnim/europskim komitetima

TC 13

Electrical energy measurement and control


CLC/TC 13

Electrical energy measurement and control


CLC/TC 8X

System aspects of electrical energy supply


TC 49

Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection


TC 8

System aspects of electrical energy supply


TC 85

Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities


CLC/SR 49

Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection


CLC/TC 85X

Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities


ISO/IEC JPC 2

Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology


CEN/CLC/JTC 14

Energy management and energy efficiency in the framework of energy transition


ISO/TC 301

Energy management and energy savings


TC 8/SC 8B

Decentralized Electrical Energy Systems