Prikazano 1-20 od 22 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
  
nsBAS CEN/TR 17809:2023
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Zaštita drveta protiv insekata postupkom injektiranja
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS CEN/TR 17810:2023
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Dokument za tumačenje standarda koji se odnose na zahtjeve za efikasnost i na specifikacije sredstava za zaštitu drveta
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS CEN/TS 16209:2023
Namještaj – Klasifikacija svojstava površina namještaja
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS CEN/TS 17830:2023
Papir i karton - Uputstvo za primjenu termina 2.2 „zabranjeni materijali” iz standarda EN 643:2014
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS EN 12369-3:2023
Ploče na bazi drveta – Karakteristične vrijednosti za projektovanje konstrukcija – Dio 3: Ploče od masivnog drveta
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS EN 13353:2023
Masivne drvene ploče (SWP) – Zahtjevi
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS EN 14322:2023
Ploče na bazi drveta - Ploče obložene melaminom za unutrašnju upotrebu - Definicija, zahtjevi i klasifikacija
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS EN 14323:2023
Ploče na bazi drveta - Ploče obložene melaminom za unutrašnju upotrebu - Metode ispitivanja
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS EN 14734:2023
Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Određivanje sposobnosti tretiranja uzoraka drveta koji se impregniraju sredstvima za zaštitu drveta - Laboratorijska metoda
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS EN 14749+A1:2023
Namještaj - Kućni i kuhinjski elementi za odlaganje i radne ploče - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS EN 17545:2023
Papir i karton - Određivanje sastava papira i kartona za reciklažu gravimetrijskom analizom
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS EN ISO 12625-4:2023
Tanki upijajući papir (tissue) i proizvodi od tankog upijajućeg papira - Dio 4: Određivanje sile kidanja, rastezljivosti pri maksimalnoj sili i apsorbovane energije kidanja
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS EN ISO 12625-7:2023
Tanki upijajući papir i proizvodi od tankog upijajućeg papira - Dio 7: Određivanje optičkih svojstava - Mjerenje bjeline i boje uz D65/10° (dnevno svjetlo)
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS EN ISO 19085-14:2023
Mašine za obradu drveta – Sigurnost - Dio 14: Četvorostrane blanjalice (rendisaljke)
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS EN ISO 19085-15:2023
Mašine za obradu drveta – Sigurnost – Dio 15: Prese
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS EN ISO 19085-16:2023
Mašine za obradu drveta – Sigurnost - Dio 16: Stolarske tračne testere i rastružne tračne testere
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS EN ISO 19085-2:2023
Mašine za obradu drveta - Sigurnost - Dio 2: Horizontalne kružne testere za ploče s pritisnim uređajem
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS EN ISO 19085-3:2023
Mašine za obradu drveta – Sigurnost – Dio 3: Numerički kontrolisane (NC/CNC) mašine za bušenje i mašine za glodanje
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS EN ISO 5270:2023
Pulpe - Laboratorijski listovi - Određivanje fizikalnih svojstava
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS EN ISO 638-1:2023
Papir, karton, pulpe i celulozni nanomaterijali - Određivanje sadržaja suhe tvari metodom sušenja - Dio 1: Materijali u čvrstom obliku
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023