Terminološki rječnik standardizacije

Oblast standardizacijeGrađevinarstvo
Tehnički komitetBAS/TC 58- Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokod EN 1990, eurokodovi 1, 7, 8 i 9
Termin (EN)transient design situation
Definicija (EN)design situation that is relevant during a period much shorter than the design working life of the structure and which has a high probability of occurrence NOTE A transient design situation refers to temporary conditions of the structure, of use, or exposure, e.g. during construction or repair.
Termin (FR)
Definicija (FR)
Termin (DE)
Definicija (DE)
Termin (BS)povremena proračunska situacija
Definicija (BS)proračunska situacija koja je relevantna tokom perioda mnogo kraćeg od proračunskog eksploatacionog vijeka konstrukcije, a za koju postoji velika vjerovatnoća da će nastati NAPOMENA Povremena proračunska situacija se odnosi na privremene uslove upotrebe ili izloženosti konstrukcije, npr. u toku građenja ili popravke.
Termin (HR)
Definicija (HR)
Termin (SR)
Definicija (SR)
Datum2015-10-01
StandardiBAS EN 1990:2014