Prikazano 1-20 od 22 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
  
prBAS EN 113-3:2024
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta – Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti drveta prema bazidiomicetama koje razaraju drvo – Dio 3: Ocjenjivanje trajnosti ploča na bazi drveta
10.99BAS/TC 4224.10.202329.01.2024
prBAS EN 12037:2024
Sredstva za zaštitu drveta - Terenski metod za određivanje relativne zaštitne efektivnosti sredstava za zaštitu drveta bez kontakta sa tlom - Postupak sa horizontalnim preklapanjem
10.99BAS/TC 4224.10.202329.01.2024
prBAS EN 12825:2024
Izdignuti pristupni podovi
10.99BAS/TC 4224.10.202329.01.2024
prBAS EN 13213:2024
Šupli podovi
10.99BAS/TC 4224.10.202329.01.2024
prBAS EN 13442:2024
Drveni podovi, drvena lamperija i obloge - Određivanje otpornosti prema hemijskim agensima
10.99BAS/TC 4224.10.202329.01.2024
prBAS EN 13489:2024
Drveni podovi - Višeslojni parketni elementi
10.99BAS/TC 4224.10.202329.01.2024
prBAS EN 13721:2024
Namještaj – Ocjenjivanje površinske refleksije
10.99BAS/TC 4224.10.202329.01.2024
prBAS EN 14734/Cor1:2024
Trajnost drveta i proizvoda od drveta - Određivanje sposobnosti tretiranja uzoraka drveta koji se impregniraju sredstvima za zaštitu drveta - Laboratorijska metoda
10.99BAS/TC 4224.10.202329.01.2024
prBAS EN 16611:2024
Namještaj - Ocjenjivanje površinske otpornosti na mikro grebanje
10.99BAS/TC 4224.10.202329.01.2024
prBAS EN 1729-2:2024
Namještaj – Stolice i stolovi za odgojno-obrazovne ustanove – Dio 2: Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
10.99BAS/TC 4224.10.202329.01.2024
prBAS EN 17737:2024
Okovi za namještaj - Ispitne metode i ocjenjivanje otpornosti na koroziju okova namještaja
10.99BAS/TC 4224.10.202329.01.2024
prBAS EN 17869:2024
Okovi za namještaj - Ispitne metode za ispitivanje čvrstoće i preopterećenja konektora za namještaj izrađenih od pločastog materijala
10.99BAS/TC 4224.10.202329.01.2024
prBAS EN 351-1:2024
Trajnost drveta i proizvoda od drveta – Zaštita masivnog drveta – Dio 1: Klasifikacija penetracije i retencije zaštitnog sredstva
10.99BAS/TC 4224.10.202329.01.2024
prBAS EN 351-2:2024
Trajnost drveta i proizvoda od drveta – Zaštita masivnog drveta – Dio 2: Smjernice za uzorkovanje i analizu zaštićenog drveta
10.99BAS/TC 4224.10.202329.01.2024
prBAS EN 460:2024
Ispitivanje drveta i proizvoda od drveta - Prirodna trajnost masivnog drveta - Zahtjevi za trajnost drveta
10.99BAS/TC 4224.10.202329.01.2024
prBAS EN ISO 12625-12:2024
Tissue papir i proizvodi od tissue papira – Dio 12: Određivanje zatezne čvrstoće perforacije – Izračun efikasnosti perforacije
10.99BAS/TC 4224.10.202329.01.2024
prBAS EN ISO 12625-15:2024
Tanki upijajući papir (tissue) i proizvodi od tankog upijajućeg papira – Dio 15: Određivanje osvjetljenosti i boje sa osvetljivačem C/2° (unutrašnja dnevna svjetlost)
10.99BAS/TC 4224.10.202329.01.2024
prBAS EN ISO 187:2024
Papir, karton i pulpe - Standardna atmosfera za kondicioniranje i ispitivanje i postupak za praćenje atmosfere i kondicioniranih uzoraka
10.99BAS/TC 4224.10.202329.01.2024
prBAS EN ISO 19085-12/A11:2024
Mašine za obradu drveta - Sigurnost - Dio 12: Mašine za izradu profila
10.99BAS/TC 4224.10.202329.01.2024
prBAS EN ISO 3037:2024
Valoviti karton - Određivanje otpornosti ivice na pritisak (metoda nevoštane ivice)
10.99BAS/TC 4224.10.202329.01.2024