nsBAS EN 12350-2:2023

Testing fresh concrete - Part 2: Slump test


Опште информације
Статус:Пројекат
Број страница:8
Метода усвајања:Prijevod
Језик:engleski
Издање:4.
Датум реализације:26.01.2023
Предвиђени датум наредне фазе:27.03.2023
Технички комитет:BAS/TC 21, Бетон и производи од бетона
ICS:
91.100.30, Бeтoн и прoизвoди oд бeтoнa

Apstrakt
Ovaj dokument daje metodu za određivanje konzistencije svježeg betona ispitivanjem slijeganja. Ispitivanje slijeganjem je osjetljivo na promjene konzistencije betona koje odgovaraju slijeganjima između 10 mm i 210 mm. Izvan ovih ekstrema, mjerenje slijeganja može biti neprikladno i treba razmotriti druge metode određivanja konzistencije. Ako se slijeganje nastavlja mijenjati tokom perioda od 1 min nakon povlačenja konusa, test slijeganjem nije prikladan kao mjera konzistencije. Ispitivanje nije prikladno onda kada je deklarisana vrijednost D najbrojnije frakcije u agregatu, koja se stvarno koristi u betonu (Dmax) veća od 40 mm.

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
EN 12350-2:2019, идентичан

Веза са BAS стандардима

Радни материјал

Сaмo члaнoви тeхничкoг кoмитeтa имajу приступ рaднoм мaтeриjaлу. Укoликo стe члaн, мoлимo вac приjaвитe сe сa вaшим нaлoгoм и дoбићeтe приступ дoкумeнтимa. Пријавите се