nsBAS EN 12350-1:2023

Testing fresh concrete - Part 1: Sampling and common apparatus


Опште информације
Статус:Пројекат
Број страница:8
Метода усвајања:Prijevod
Језик:engleski
Датум реализације:26.01.2023
Предвиђени датум наредне фазе:27.03.2023
Технички комитет:BAS/TC 21, Бетон и производи од бетона
ICS:
91.100.30, Бeтoн и прoизвoди oд бeтoнa

Apstrakt
Ovaj dokument navodi dvije procedure za uzorkovanje svježeg betona, kompozitno uzrokovanje i tačkasto uzorkovanje. NAPOMENA 1 Zahtjev za ponovno miješanje uzorka prije ispitivanja svježeg betona, ili prije pravljenja ispitnih uzoraka, je uključeno u relevantne standarde. Kada se miješanje i uzorkovanje betona vrši u laboratoriji, mogu se zahtijevati različite procedure. NAPOMENA 2 U ovom slučaju se primjenjuje odredba 6, tačka g). Dodatno, ovaj standard navodi uobičajene uređaje, spomenute u dva ili više standarda serije EN 12350 i EN 12390-2.

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
EN 12350-1:2019, идентичан

Веза са BAS стандардима

Радни материјал

Сaмo члaнoви тeхничкoг кoмитeтa имajу приступ рaднoм мaтeриjaлу. Укoликo стe члaн, мoлимo вac приjaвитe сe сa вaшим нaлoгoм и дoбићeтe приступ дoкумeнтимa. Пријавите се