nsBAS ISO/TR 17350:2023

Direct Marking on Plastic Returnable Transport Items (RTIs)


Опште информације
Статус:Пројекат
Број страница:68
Метода усвајања:Korice
Језик:engleski
Издање:1.
Датум реализације:22.05.2023
Предвиђени датум наредне фазе:23.05.2023
Технички комитет:BAS/TC 50, Амбалажа, пластика и гума
ICS:
55.020, Пaкoвaњe и дистрибуциja рoбa oпћeнитo

Apstrakt

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
ISO/TR 17350:2013, идентичан

Радни материјал

Сaмo члaнoви тeхничкoг кoмитeтa имajу приступ рaднoм мaтeриjaлу. Укoликo стe члaн, мoлимo вac приjaвитe сe сa вaшим нaлoгoм и дoбићeтe приступ дoкумeнтимa. Пријавите се