nsBAS ISO 23512:2023

Plastics — Joining of thermoplastic moulded components — Specification of variables for thermal joining processes


Опште информације
Статус:Пројекат
Број страница:41
Метода усвајања:Korice
Језик:engleski
Издање:1.
Датум реализације:22.05.2023
Предвиђени датум наредне фазе:23.05.2023
Технички комитет:BAS/TC 50, Амбалажа, пластика и гума
ICS:
83.080.20, Teрмoплaстични мaтeриjaли

Apstrakt

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
ISO 23512:2021, идентичан

Радни материјал

Сaмo члaнoви тeхничкoг кoмитeтa имajу приступ рaднoм мaтeриjaлу. Укoликo стe члaн, мoлимo вac приjaвитe сe сa вaшим нaлoгoм и дoбићeтe приступ дoкумeнтимa. Пријавите се