nsBAS ISO 13507:2023

Rubber compounds, raw rubbers and compounding materials — Short terms for properties reported in certificates of analysis


Опште информације
Статус:Пројекат
Број страница:10
Метода усвајања:Korice
Језик:engleski
Издање:1.
Датум реализације:22.05.2023
Предвиђени датум наредне фазе:23.05.2023
Технички комитет:BAS/TC 50, Амбалажа, пластика и гума
ICS:
83.060, Гумa

Apstrakt

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
ISO 13507:2012, идентичан

Радни материјал

Сaмo члaнoви тeхничкoг кoмитeтa имajу приступ рaднoм мaтeриjaлу. Укoликo стe члaн, мoлимo вac приjaвитe сe сa вaшим нaлoгoм и дoбићeтe приступ дoкумeнтимa. Пријавите се