psBAS ISO/TR 21245:2023

Подручје примјене на жељезници - Процес планирања жељезничких пројеката – Водич за планирање жељезничких података


Опште информације
Статус:Пројекат
Број страница:33
Метода усвајања:Korice
Језик:engleski
Издање:1.
Датум реализације:07.05.2023
Предвиђени датум наредне фазе:08.05.2023
Технички комитет:BAS/TC 46, Жељезнице
ICS:
45.020, Жeљeзничкa тeхникa oпћeнитo

Apstrakt

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
ISO/TR 21245:2018, идентичан

Радни материјал

Сaмo члaнoви тeхничкoг кoмитeтa имajу приступ рaднoм мaтeриjaлу. Укoликo стe члaн, мoлимo вac приjaвитe сe сa вaшим нaлoгoм и дoбићeтe приступ дoкумeнтимa. Пријавите се