nsBAS ISO/TS 17451-2:2023

Ambalaža – Kodiranje sadržaja za inventare pošiljki proizvoda za domaćinstvo i ličnih stvari – Dio 2: XML struktura razmjene poruka za elektronski prenos podataka o inventaru


Opšte informacije
Status:Projekt
Broj stranica:30
Metoda usvajanja:Korice
Jezik:engleski
Izdanje:1.
Datum realizacije:20.03.2023
Predviđeni datum naredne faze:19.05.2023
Tehnički komitet:BAS/TC 50, Ambalaža, plastika i guma
ICS:
55.020, Pakovanje i distribucija roba općenito

Apstrakt

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
ISO/TS 17451-2:2017, identičan

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobićete pristup dokumentima. Prijavite se