nsBAS ISO/TS 22638:2023

Guma – Nastanak i nakupljanje čestica usljed korištenja guma i puteva - Laboratorijska metoda simuliranog puta


Opšte informacije
Status:Projekt
Broj stranica:12
Metoda usvajanja:Korice
Jezik:engleski
Izdanje:1.
Datum realizacije:22.05.2023
Predviđeni datum naredne faze:23.05.2023
Tehnički komitet:BAS/TC 50, Ambalaža, plastika i guma
ICS:
13.020.40, Zagađivanje, regulisanje zagađivanja i očuvanje
83.160.01, Gume za vozila općenito
83.060, Guma

Apstrakt

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
ISO/TS 22638:2018, identičan

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobićete pristup dokumentima. Prijavite se