nsBAS EN 62841-2-1/A1:2023

Ručni alati s elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i vrtove – Sigurnost - Dio 2-1: Posebni zahtjevi za ručne bušilice i udarne bušilice


Opšte informacije
Status:Projekt
Broj stranica:23
Metoda usvajanja:Proglašavanje
Jezik:engleski
Izdanje:1.
Datum realizacije:28.02.2023
Predviđeni datum naredne faze:28.04.2023
Tehnički komitet:BAS/TC 57, Kućanski i slični električni aparati
Direktive:
2006/42/EC, Mašinе
ICS:
25.140.20, Električni alati

Apstrakt

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
EN 62841-2-1:2018/A1:2022, identičan
IEC 62841-2-1:2017/AMD1:2021, identičan

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobićete pristup dokumentima. Prijavite se