nsBAS EN IEC 60335-2-84:2023

Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost - Dio 2-84: Posebni zahtjevi za toalete


Opšte informacije
Status:Projekt
Broj stranica:23
Metoda usvajanja:Proglašavanje
Jezik:engleski
Izdanje:1.
Datum realizacije:28.02.2023
Predviđeni datum naredne faze:28.04.2023
Tehnički komitet:BAS/TC 57, Kućanski i slični električni aparati
Direktive:
2014/35/EU, Niskonaponska oprema
ICS:
91.140.70, Sanitarne instalacije

Apstrakt
Ovaj evropski standard se odnosi na sigurnost električnih toaleta, čiji napon nije veći od 250 V, u kojima se izmet odlaže, isušuje ili uništava, ili u kojima se peru ili suše dijelovi ljudskog tijela.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
EN IEC 60335-2-84:2021, identičan
IEC 60335-2-84:2019, identičan


Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobićete pristup dokumentima. Prijavite se