nsBAS ISO 15394:2023

Packaging — Bar code and two-dimensional symbols for shipping, transport and receiving labels


Opće informacije
Status:Projekt
Broj stranica:72
Metoda usvajanja:Korice
Jezik:engleski
Izdanje:1.
Nadnevak realizacije:20.03.2023
Predviđeni nadnevak naredne faze:19.05.2023
Tehnički komitet:BAS/TC 50, Ambalaža, plastika i guma
ICS:
35.040, Skupovi karaktera i informaciono kodiranje
55.020, Pakovanje i distribucija roba općenito
35.040.50, Tehnike automatskog prepoznavanja i preuzimanja podataka

Apstrakt

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
ISO 15394:2017, identičan

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobićete pristup dokumentima. Prijavite se