nsBAS ISO 22742:2023

Packaging — Linear bar code and two-dimensional symbols for product packaging


Opće informacije
Status:Projekt
Broj stranica:51
Metoda usvajanja:Korice
Jezik:engleski
Izdanje:1.
Nadnevak realizacije:22.05.2023
Predviđeni nadnevak naredne faze:23.05.2023
Tehnički komitet:BAS/TC 50, Ambalaža, plastika i guma
ICS:
01.080.99, Ostali grafički simboli
55.020, Pakovanje i distribucija roba općenito

Apstrakt

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
ISO 22742:2010, identičan

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobićete pristup dokumentima. Prijavite se