nsBAS ISO/TS 19709-3:2023

Transport packaging — Small load container systems — Part 3: Bond Stackable System (BSS)


Opće informacije
Status:Projekt
Broj stranica:22
Metoda usvajanja:Korice
Jezik:engleski
Izdanje:1.
Nadnevak realizacije:22.05.2023
Predviđeni nadnevak naredne faze:23.05.2023
Tehnički komitet:BAS/TC 50, Ambalaža, plastika i guma
ICS:
55.020, Pakovanje i distribucija roba općenito

Apstrakt

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
ISO/TS 19709-3:2016, identičan

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobićete pristup dokumentima. Prijavite se