nsBAS EN IEC 60335-2-76/A11:2023

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers


Opće informacije
Status:Projekt
Broj stranica:12
Metoda usvajanja:Proglašavanje
Jezik:engleski
Izdanje:1.
Nadnevak realizacije:28.02.2023
Predviđeni nadnevak naredne faze:28.04.2023
Tehnički komitet:BAS/TC 57, Kućanski i slični električni uređaji
Direktive:
2001/95/EC, Opća sigurnost proizvoda
ICS:
65.040.99, Ostali standardi koje se odnose na poljoprivredne zgrade i instalacije

Apstrakt
Ovaj dio IEC 60335 se bavi sigurnošću aparata za napajanje električnih ograda čiji naznačeni napon nije veći od 250 V, a pomoću kojih se poljoprivredne, kućne ili ograde za zaštitu od divljih životinja i sigurnosne ograde mogu elektrificirati ili nadgledati. NAPOMENA 101 Primjeri aparata za napajanje električnih ograda koji spadaju u predmet i područje ovog standarda su: - aparati za napajanje na mrežni pogon; - baterijski aparati za napajanje koji se mogu priključiti na mrežu, kao što je prikazano na slici 101 i na slici 102; - baterijski aparati za napajanje koji rade na jednokratne baterije. Ovaj standard generalno ne uzima u obzir - korišćenje aparata od strane male djece ili osoba smanjenih mentalnih kapaciteta bez nadzora; - igranje sa aparatima od strane male djece. NAPOMENA 102 Treba obratiti pažnju na činjenicu da - za aparate namijenjene za upotrebu na brodovima ili u avionima, mogu biti potrebni dodatni zahtjevi; - u mnogim zemljama nacionalni zdravstveni organi, nacionalni organi nadležni za zaštitu radne snage, nacionalni organi za vodosnabdjevanje i slični organi određuju dodatne zahtjeve. NAPOMENA 103 Ovaj standard se ne odnosi na - elektromagnetske ogrlice za dresuru životinja; - aparate namijenjene za korišćenje na mjestima gde prevladavaju posebni uslovi, kao što su prisustvo korozivne ili eksplozivne atmosfere (prašina, para ili gas); - odvojive punjače baterija (IEC 60335-2-29); - električne mašine za ribolov (IEC 60335-2-86); - električnu opremu za omamljivanje životinja (IEC 60335-2-87); - uređaje za medicinsku upotrebu (IEC 60601)

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
EN IEC 60335-2-76:2021/A11:2021, identičan

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobićete pristup dokumentima. Prijavite se