nsBAS EN 60335-2-29/A1:2023

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29 - Particular requirements for battery chargers


Opće informacije
Status:Projekt
Broj stranica:15
Metoda usvajanja:Proglašavanje
Jezik:engleski
Izdanje:1.
Nadnevak realizacije:28.02.2023
Predviđeni nadnevak naredne faze:28.04.2023
Tehnički komitet:BAS/TC 57, Kućanski i slični električni uređaji
Direktive:
2014/35/EU, Niskonaponska oprema
ICS:
29.200, Ispravljači. Pretvarači. Stabilizatori napajanja
97.180, Ostala oprema za domaćinstvo i trgovačka oprema

Apstrakt
This European Standard deals with the safety of electric battery chargers for household use having an output at safety extra-low voltage, their rated voltage being not more than 250 V.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
EN 60335-2-29:2021/A1:2021, identičan
IEC 60335-2-29:2016/AMD1:2019, identičan

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobićete pristup dokumentima. Prijavite se