nsBAS EN 60335-2-21/A1:2023

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters


Opće informacije
Status:Projekt
Broj stranica:10
Metoda usvajanja:Proglašavanje
Jezik:engleski
Izdanje:1.
Nadnevak realizacije:28.02.2023
Predviđeni nadnevak naredne faze:28.04.2023
Tehnički komitet:BAS/TC 57, Kućanski i slični električni uređaji
Direktive:
2014/35/EU, Niskonaponska oprema
ICS:
13.120, Sigurnost u kućanstvu
91.140.65, Oprema za grijanje vode

Apstrakt
This European Standard deals with the safety of electric storage water heaters for household and similar purposes and intended for heating water below boiling temperature, their rated voltage being not more than 250 V for single-phase appliances and 480 V for other appliances.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
EN 60335-2-21:2021/A1:2021, identičan
IEC 60335-2-21:2012/AMD1:2018, identičan

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobićete pristup dokumentima. Prijavite se