nsBAS EN 60335-2-54/A12:2023

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam


Opće informacije
Status:Projekt
Broj stranica:7
Metoda usvajanja:Proglašavanje
Jezik:engleski
Izdanje:1.
Nadnevak realizacije:28.02.2023
Predviđeni nadnevak naredne faze:28.04.2023
Tehnički komitet:BAS/TC 57, Kućanski i slični električni uređaji
Direktive:
2014/35/EU, Niskonaponska oprema
ICS:
13.120, Sigurnost u kućanstvu
97.180, Ostala oprema za domaćinstvo i trgovačka oprema

Apstrakt

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
EN 60335-2-54:2008/A12:2021, identičan

Radni materijal

Samo članovi tehničkog komiteta imaju pristup radnom materijalu. Ukoliko ste član, molimo prijavite se sa vašim nalogom i dobićete pristup dokumentima. Prijavite se